46.lv
Sestdiena, 2023. g. 04. februāris 46.lv на Twitter 46.lv на Facebook
Vārda diena: Daila, Veronika/ Тимофей, Петр, Гаврила, Юрий, Макар
lat.46.lv/ru/ » RĒZEKNES ZIŅAS

28.jūnijā tiks uzsākti labiekārtošanas darbi daudzstāvu dzīvokļa māju kvartāla zonā Bekšu ciemā

Фото: rezeknesnovads.lv
2017. gada 24. maijā Ozolaines pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija vēra vaļā iepirkuma pretendentu aploksnes ar piedāvājumiem veikt Bekšu ciemata teritorijas labiekārtošanas darbus. Kopumā tika saņemti četri piedāvājumi. 2017. gada 25. maija Iepirkuma komisijas sēdes protokolā Nr.3 apstiprināts, ka visi četri pretendenti atbilst Atklātā konkursa „Bekšu ciema teritorijas labiekārtošana” identifikācijas Nr.OPP2017/3 prasībām. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājumā tika uzrādīta viszemākā līgumcena, līdz ar to, par atklāta konkursa uzvarētāju iepirkuma komisija atzinusi SIA “V.J.M. Būve”, ar kuru tiks slēgt līgums par kopējo summu EUR 213 897,72 (bez PVN).
2014. gada Bekšu ciemata teritorijas labiekārtošanas būvprojektu ir izstrādājusi SIA “KEM”, taču finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Ozolaines pagasta pārvaldei nācās vairākus gadus šo projekta realizāciju atlikt. 2017. gadā tika veikta būvprojekta aktualizācija.
 
Saskaņā ar 2017. gada 9. jūnijā noslēgto līgumu izpildītājs SIA “V.J.M. Būve”, apņemas labiekārtošanas darbu 1. kārtu – ceļi un laukumi pabeigt 2017. gadā, bet 2. kārtu — gājēju ietves un skvēriņu — pabeigt 2018. gadā. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Ilmārs Brokāns, kas uz vietas rūpēsies par darbu organizēšanu. Par būvuzraugu izvēlēts Juris Treijs, kas sekos līdzi pareizai būvniecības darbu norisei.
 
Pārbūves ietvaros tiek paredzēta Bekšu ciema iekškvartāla āra apgaismojuma sistēmas pārbūve, iekškvartāla ielu un stāvvietu ceļa seguma pārbūve, gājēju ietvju izbūve, labiekārtota skvēriņa izbūve. Vēlāk paredzēta arī pārbūves zonas teritoriju apzaļumošana.
 
Projekta plānošanas procesā tika ņemti vērā dažādi faktori:
  • Apsekojot situāciju pie daudzstāvu dzīvokļa mājām, tika konstatēts, ka iedzīvotāju transportlīdzekļu ir vairāk, kā pašlaik nodrošinātās iespējas novietot vieglo automašīnu stāvlaukumā, līdz ar to transportlīdzekļi tiek novietoti dzīvojamo māju kvartāla zaļajā zonā. Projektā paredzēts izbūvēt 6 transportlīdzekļu stāvlaukumus ar 48 transportlīdzekļu stāvēšanas vietām, kā arī paredzēts atjaunot 2 iekšpagalmus, nomainot betona apmales un asfaltbetona segumu.
  • Labiekārtošanai paredzētā kvartāla zonā ir atkritumu konteineru novietnes laukumi, kas atrodas ļoti tuvu daudzstāvu dzīvokļu mājām un esošajiem bērnu rotaļu laukumiem, radot nepatīkamas smakas. Ir paredzēts mainīt atkritumu konteineru izvietošanas vietu, pielāgojot to jau esošajam atkritumu šķirošanas punktam.
  • Labiekārtošanai paredzētā kvartāla zonā ir esošie apgaismes stabi un AS „Sadales tīkli” pārvaldībā esošie elektrības koka balsti un virszemes kabeļi. Atsevišķās vietās elektrības balsti atrodas tieši pie ielas braucamās daļas vai pat brauktuves zonā, līdz ar to, tas viss tiks paslēpts zemē, lai nevienam netraucētu.
  • Lai nodrošinātu virsūdens novadi, ir paredzēta esošo sāngrāvju tīrīšana. Bekšu ciema labiekārtošanas darbu tehniskā projekta ietvaros pēc ceļu, gājēju ietvju un atpūtas zonu izbūves paredzēt zaļās zonas atjaunošanas darbus, pieberot un noplanējot augu zemi, kā arī apsējot ar daudzgadīgu zālāju. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt koku un krūmu stādīšanu teritoriju nodalīšanas nolūkos.
  • Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai rekonstrukcijas darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam būs jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem, jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. Pabeidzot rekonstrukcijas darbus, būvuzņēmējam būs jāsakārto ceļam pieguļošā teritorija.
  • Sakarā ar to, ka būvdarbi notiks blakus dzīvojamajām mājām, iedzīvotāji tiek aicināti ievērot drošības noteikumus, kā arī pārrunāt ar bērniem dažādus riskus un drošības pasākumus būvdarbu laikā.
Tāpat daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji tiek aicināti būvdarbu laikā savas automašīnas iespēju robežās novietot turpat netālu esošajā laukumā pie PII “Jāņtārpiņš” vai pie Ozolaines pagasta Tautas nama (pie TN tiek veikta videonovērošana), lai atvieglotu būvdarbu norisi, tādējādi samazinot būvdarbu veikšanai nepieciešamo laiku.
 
Ozolaines pagasta pārvalde vēršas pie Bekšu ciemata iedzīvotājiem un ciemiņiem ar aicinājumu teritorijas labiekārtošanas laikā būt iecietīgiem un saprotošiem. Neskaidrību vai sūdzību gadījumā aicinām sazināties ar atbildīgajām personām:
  • Ilmārs Brokāns (Būvdarbu vadītājs), mob.: 29466778
  • Juris Treijs (Būvuzraugs), mob.: 26157248
  • Ozolaines pagasta pārvalde (Pasūtītājs), tel.nr.64640171.


www.46.lv  
Pievienot komentāru
Vārds:
Komentārs:
Foto:
Links uz video (Youtube,Vimeo):
  Apliecinu, ka esmu iepazinies un pieņemu komentāru izvietošanas noteikumi


 

Profesiju aprakstu katalogs
Amatu aprakstu paraugi


Powered by "Esteriol Design Studio"