46.lv
Otrdiena, 2023. g. 05. decembris 46.lv на Twitter 46.lv на Facebook
Vārda diena: Klaudijs, Sabīne, Sarma/ Валерьян,Максим,Архип,Михаил,Петр
lat.46.lv/ru/ » RĒZEKNES ZIŅAS

Dome informē par jauninājumiem sociālās palīdzības jomā

Фото: publicitātes foto
Lai objektīvi risinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotāju sociālās palīdzības sniegšanas jautājumus, ņemot vērā 2018. gada pensiju indeksāciju, tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos, kuri skar sociālās palīdzības jomu. Ienākumu slieksnis maznodrošinātas personas statusa iegūšanai atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti, ģimenēm, kuras sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, 2019. gadā tiek paaugstināts no 289 eiro līdz 310 eiro mēnesī, informē Alīna Klimone, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” sociālā darbiniece.
Saistošajos noteikumos tiek definēts jēdziens “darbspējīga persona”, tā ir persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas, kurām ir noteikta invaliditāte, un personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.
 
Noteikumos tiek noteikts arī tas, ka, lai saņemtu sociālo palīdzību, kura tiek piešķirta, izvērtējot klienta ienākumus un materiālo situāciju, klienta (personas vai ģimenes) dzīvesvietai ir jābūt ne tikai deklarētai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, bet arī faktiski ir jādzīvo Rēzeknes pilsētas pašvaldībā. Sociālā dienesta speciālisti veic klientu dzīvesvietu apsekošanu, tāpēc ir jāpievērš uzmanība tam, ka Dzīvesvietas deklarēšanas likums paredz, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
 
Izmaiņas skar arī dzīvokļa pabalsta saņemšanas kārtību – tiek grozīti dzīvokļa pabalsta saņemšanas nosacījumi, paredzot pienākumu klientam (ģimenei /personai), kurš vēlas saņemt dzīvokļa pabalstu, iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts cietā kurināmā iegādei arī ir dzīvokļa pabalsts, respektīvi, pieprasot to, būs jāuzrāda izdevumus apliecinošs dokuments. Vēršam uzmanību, ka izdevumus apliecinošiem dokumentiem ir jāpamato tieši klienta izdevumi, tāpēc, ja klients dzīvo trešajai personai piederošā īpašumā, papildus būs jāuzrāda dokumentu par likumisko vai līgumisko pamatojumu, kāpēc klients dzīvo adresē, par kuru pieprasa dzīvokļa pabalstu.
 
Vienlaikus atgādinām, ka maznodrošināto vai trūcīgo personu statusu piešķir, izvērtējot klienta (ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas) ienākumus un materiālo stāvokli jeb aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju. Izvērtēšanā iekļauj ienākumus par iepriekšējiem trim kalendārajiem mēnešiem, piemēram, ja klients vēršas pēc palīdzības janvāra mēnesī, tad izvērtēti tiks ienākumi par oktobri, novembri un decembri. Atsevišķos gadījumos, tiek vērtēti arī ienākumi, kuri ir gūti iepriekšējo 12 mēnešu periodā (piemēram, ienākumi no īpašuma pārdošanas).
 
Trūcīgas ģimenes (personas) statuss pienākas ģimenēm (personām), kuru ienākumi uz vienu personu iepriekšējo trīs mēnešu laikā nepārsniedza 128,06 eiro mēnesī. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss pienākas ģimenēm (personām), kuru ienākumi uz vienu personu iepriekšējo trīs mēnešu laikā nepārsniedza 240 eiro mēnesī, taču, ja ģimene sastāv tikai no pensionāriem vai cilvēkiem ar invaliditāti jeb ja ģimenē nav nevienas darbspējīgas personas, tad ienākumi uz vienu personu var būt līdz 310 eiro mēnesī.
 
Izvērtējot klienta (ģimenes vai personas) atbilstību trūcīgam vai maznodrošinātam statusam, novērtē ne tikai ienākumus, bet arī materiālo stāvokli – īpašumus, uzkrājumus, uztura līgumus, uzņēmumus u.c.
 
Runājot par dokumentiem, kurus jāuzrāda, lai noformētu kādu no statusiem, tad jāsaka, ka katrs gadījums ir individuāls. Standartā tie ir: atļauja datu izmantošanai (katram pilngadīgam ģimenes loceklim ir jāparaksta atļauja personas datu apstrādei), bankas konta pārskati par iepriekšējiem trim mēnešiem, algas izziņas par iepriekšējiem trim mēnešiem, izziņas par stipendijām utt. Tomēr ir jāsaprot, ka statusa piešķiršana ir process, kurš sastāv no vairākiem posmiem, un pārbaudot datus, var gadīties, ka sociālā darba speciālisti lūdz iesniegt vēl citus papildus dokumentus, un to nav jāuztver negatīvi. Klientiem, kuri nezina, kādus dokumentus ir jāiesniedz, iesakām sākumā ierasties uz konsultāciju, kurā sociālā darba speciālists atbilstoši klienta situācijai izskaidros, kādi dokumenti ir nepieciešami.
 
www.46.lv  
Pievienot komentāru
Vārds:
Komentārs:
Foto:
Links uz video (Youtube,Vimeo):
  Apliecinu, ka esmu iepazinies un pieņemu komentāru izvietošanas noteikumi


 

Profesiju aprakstu katalogs
Amatu aprakstu paraugi


Powered by "Esteriol Design Studio"