46.lv
Sestdiena, 2024. g. 20. jūlijs 46.lv на Twitter 46.lv на Facebook
Vārda diena: Ramona, Ritma/ Герман, Евдокия, Хома
lat.46.lv/ru/ » RĒZEKNES ZIŅAS

Noskaidroti Rēzeknes iedvesmotāji

Фото: rezekne.lv
Piektdien, 25. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” jau sesto gadu pēc kārtas notika Rēzeknes pilsētas jauniešu forums „Iedvesmo Rēzekni”, kas pulcēja jauniešus, jauniešu iedvesmotājus, jauniešu virzītājspēkus, iniciatīvu projektu īstenotājus un nometņu vadītājus un organizatorus, kā arī citas jaunatnes jomā iesaistītās un ieinteresētās puses, lai kopīgi atskatītos uz padarītajiem darbiem jaunatnes politikas jomā Rēzeknē 2018. gadā, kā arī piešķirtu goda nominācijas jaunietim, jaunatnes darbiniekam, jaunatnes organizācijai, kā arī labākajai nometnei un labākajam iniciatīvu projektam Rēzeknes pilsētā.
Rēzeknes pilsētas jauniešu forumu atklāja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC “Zeimuļs” vadītāja Jevgenija Kušča un Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings. Pasākumu vadīja Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes dalībnieki Simona Kaupuža un Renāte Kupcova. Foruma atklāšanu bagātināja ARPC Jauniešu domes dalībniece Elizabete Gaile ar muzikālo priekšnesumu un ARPC sporta deju pulciņa dalībnieki Ričards un Liana ar deju ča-ča-ča (vadītāja Ilona Kalniņa).
 
Foruma gaitā jaunatnes projektu īstenotāji un nometņu organizatori visus klātesošos iepazīstināja ar savu iniciatīvas projektu norisi un rezultātiem. 2018. gadā iniciatīvu projektiem tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 4270 eiro apmērā un kopumā tika īstenoti 35 iniciatīvu projekti. Pašvaldības pieejamais līdzfinansējums nometņu organizēšanai 2018. gadā veidoja 18 500 eiro un tika īstenotas 16 nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs un European association “World – our home” iepazīstināja klātesošos ar starptautiskiem projektiem, nometnēm un apmācībām Erasmus + programmas ietvaros.
 
Pasākuma laikā mēs iepazināmies ar realizētajiem iniciatīvu projektiem un nometnēm, šogad iniciatīvu projektus un nometnes vērtēja izveidotā žūrija – Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, Rēzeknes pilsētas domes pašvaldības aģentūras “Rēzeknes kultūras un Tūrisma centrs” direktores vietniece Kristīne Kokoreviča,  SIA „ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs, lai noteiktu labāko nometni un iniciatīvu projektu 2018. gadā. Komisija vērtēja gan iesniegtos pieteikumus, gan prezentācijas klātienē.
 
Visiem foruma dalībniekiem tika organizēta radoša aktivitāte – video filmēšana par Rēzekni kā draudzīgāko pilsētu jauniešiem, bet pedagogiem, konsultantiem un nometņu iedvesmotājiem šajā laikā tika organizēta tikšanās ar žūrijas locekļiem.
 
Nominantu apbalvošanu bagātināja Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes aktīviste Elizabete Gaile ar muzikālu priekšnesumu un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra interešu izglītības pulciņa “Mūsdienu dejas” meitenes (skolotāja Anna Zmeikina), deju kolektīvs “Soul Call” ar deju priekšnesumiem (vadītāja Karīna Kraine), Rēzeknes 2. vidusskolas audzēkne Diāna Dvoračeka ar lielisko dziesmu un ARPC “Zeimuļs” interešu izglītības sporta deju pulciņa audzēkņi Adriāna un Jānis ar rumbu (vadītāja Ilona Kalniņa).
 
Foruma noslēgumā ARPC “Zeimuļs” vadītāja Jevgenija Kušča un žūrijas pārstāvji pasniedza piecu nomināciju balvas, kurām pretendentus bija pieteikušas gan mācību iestādes, gan arī organizācijas, jaunieši un vecāki. Kandidāti tika vērtēti atbilstoši iepriekš nolikumā noteiktajiem kritērijiem.
 
Goda nominācijai „Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs”, ko piešķir jaunatnes darbiniekam vai jauniešu iedvesmotājam, kas organizē ārpusskolas vai ārpusstundu un neformālās izglītības informatīvus, izglītojošus pasākumus, konsultē jauniešus par neformālo izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo darbu, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, kā arī attīsta jauniešos zināšanas, prasmes un attieksmes, izmantojot ārpus formālās izglītības plānotās mācību aktivitātes, tika pieteikti 8 pretendenti: Gunita Ozoliņa, Gunta Tjanginska, Gaļina Skačkova, Astra Prīdāne, Ruta Geidāne, Ineta Lontone, Ilona Lagzdiņa, Sarmīte Arbidāne. Goda nomināciju „Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs” ieguva Gunita Ozoliņa.
 
Goda nomināciju „Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspējs” saņēma Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Audzēkņu padome. Šo balvu piešķir organizācijai, kas veic darbu ar jaunatni, atbalsta un veicina jauniešu iniciatīvas, kurā aktīvi līdzdarbojas dažāda vecuma jaunieši, sniedz iespēju jauniešiem gūt zināšanas neformālās izglītības jomā un metodēs, gūt pieredzi pasākumu vadīšanā un to realizēšanā, nodrošina jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku.
 
Goda nomināciju “Labākā nometne Rēzeknes pilsētas bērniem” piešķir nometnei, kuras programma paredz radošu, vecumposmiem atbilstošu, lietderīgu un saturīgu aktivitāšu īstenošanu, kā arī nometnei, kurā tiek iesaistīti Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēti bērni un jaunieši. Šogad nominācijā “Labākā nometne Rēzeknes pilsētas bērniem 2018” tika pieteiktas trīs nometnes, bet, izvērtējot pieteikumus un prezentācijas, žūrija goda nomināciju “Labākā nometne Rēzeknes pilsētas bērniem 2018” piešķīra nometnei “Lai skan!” (nometnes vadītāja Veneranda Škrjaba).
 
Goda nominācijai “Labākais iniciatīvu projekts Rēzeknē 2018” tika izvirzītas 8 iniciatīvas: “Saule + 8”, ”Triju stihiju – ūdens, gaisa un uguns savaldīšanas māksla”, “Herbal Soap Making Workshop”,”Latvija 100 garšās”, “Alfona diena”, ”Rēzeknes daudznacionālais mantojums”, ”Mana dziesma Latvijai” (100 dziesmas Latvijai) un ”Rožu balle”, kas 2017. gadā ieguva goda nomināciju. Goda nomināciju “Labākais iniciatīvu projekts Rēzeknē 2018” žūrija piešķīra Rēzeknes pilsētas sākumskolas projektam “Latvija 100 garšās”. Pieteicējs par šo iniciatīvu projektu rakstīja, ka tas varētu kļūt par jaunu skaistu tradīciju Rēzeknes pilsētā, un arī žūrija vienbalsīgi izvēlējas šo projektu goda nominācijai, jo varēja novērot, cik projekta dalībnieki ir lepni par savu veiksmīgi realizēto  projektu.
 
Goda nomināciju “Rēzeknes pilsētas gada iedvesma” piešķir jaunietim, kas ir iesaistījies neformālajā izglītībā, ārpusskolas un pašvaldības aktivitātēs, veicis brīvprātīgo darbu; izstrādājis un iesaistījies pašvaldības jaunatnes iniciatīvas projektos; piedalījies starptautiskos jauniešu projektos; iesaistījies valsts un pašvaldības jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanas procesā. Goda nominācijā “Rēzeknes pilsētas gada iedvesma” tika pieteikti 15 jaunieši:  Jeļizaveta Sidorova, Nikita Višņakovs, Sofija Anosova, Arina Solovjova, Simona Kaupuža, Anete Piļķa, Jolanta Rutkovska, Anastasija Afanasjeva, Darja Veselova, Vendija Strode, Maksims Bogdanovs, Jana Artjomenkova, Arnolds Gudkovs, Elīna Molčanova un Elizabete Gaile. Pieteicējs šo jaunieti ir raksturojis kā aktīvu, radošu, dzīvespriecīgu, atbildīgu un komunikablu personu, kas vienmēr cenšas pilnveidot sevi un daudzpusīgi attīstīties. Šī jauniete iesaistās vairākos pilsētas un reģionāla mēroga pasākumos. Nominācijas “Rēzeknes pilsētas gada iedvesma 2018” ieguvēja ir Elizabete Gaile.
 
Forumā redzētajos realizētajos projektos pārliecinājāmies, ka jaunieši Rēzeknē ir radošām iecerēm bagāti, mērķtiecīgi un talantīgi, kuru idejas tiek īstenotas, attīstītas un pilnveidotas jau sesto gadu. Foruma formāts šogad bija mainīts un parasta uzstāšanās un prezentēšana no skatuves tika nomainīta uz radošām aktivitātēm un uzdevumiem katram prezentētajam. Uz forumu tika aicināti gan pilsētas bērnu vecāki, gan skolotāji ar jauniešiem, lai foruma laikā varētu smelties jaunas idejas. Noteikti arī turpmākos gadus projektu un nometņu īstenotājiem būs jāpacenšas pārsteigt žūrija ar savu projekta ideju un prezentāciju. Projektu konkursi sāksies jau martā un mēs aicinām nometņu vadītājus un jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aktīvi piedalīties projektu rakstīšanā un realizēšanā.
 
Forums noslēdzās ar salūtu un diskotēku jauniešiem. Lielu paldies vēlamies pateikt foruma žūrijai, Rēzeknes pilsētas Jauniešu domei, pasākuma vadītājiem. Paldies sakām arī visiem foruma dalībniekiem, šogad to skaits pārsniedza 200 dalībniekus. Paldies nometņu un iniciatīvas projektu vadītājiem, konsultantiem, skolotājiem, direktoru vietniekiem un organizētājiem par realizētajām projektu idejām, Rēzeknes pilsētas domei par atbalstu projektu realizēšanā. Jūs esat Rēzeknes pilsētas virzītājspēki un iedvesmotāji. Vēlamies jums novēlēt arī turpmāk darīt un radīt brīnumus, kā arī smelties jaunas idejas nākošiem projektiem.
 
Uz tikšanos nākamajā gadā!
 
www.46.lv  

Комментарии (0-1/1)
02.02.2019 16:59
ALAAS iedvesmo ar saviem tarifiem!
Pievienot komentāru
Vārds:
Komentārs:
Foto:
Links uz video (Youtube,Vimeo):
  Apliecinu, ka esmu iepazinies un pieņemu komentāru izvietošanas noteikumi


 

Profesiju aprakstu katalogs
Amatu aprakstu paraugi


Powered by "Esteriol Design Studio"